Hypnose - Hypnoseterapi/Hypnoterapi.


Hypnose er en helt naturlig sindstilstand, som vi alle befinder os i flere gange om dagen.

Der er mange eksempler på situationer hvor vi gå i hypnose, men det der er vigtigt at vide er, at det er almindeligt og helt naturligt.

Fokuseret opmærksomhed

Hypnose er en tilstand af skærpet fokuseret opmærksomhed, hvor du er mere modtagelig overfor positive forslag der bliver givet til dig.

Mere modtagelig

Kort fortalt, så vil dit sind lettere acceptere forslag om de positive forandringer du ønsker dig, når du er i hypnose. Forslag som sindet normalt vælger fra ved dagsbevidsthed, pga. allerede lageret overbevisninger i sindet.

F.eks. hvis dit sind allerede har lagret en overbevisning om, at andre er bedre end dig og det er dig der ikke er god nok (Lavt selvværd). Her vil sindet typisk ikke acceptere rosende ord fra andre eller dig selv. Så hvis du får fortalt 4 gode forslag om dig selv og et 5. forslag, som kan antydes lidt negativt, så vil dit sind vælge det 5. forslag og fravælge de 4 gode forslag.

Eller det kan være en lageret overbevisning i sindet om at det er farligt at flyve (flyfobi). Her vil dit sind ved dagsbevidsthed fravælge de positive forslag om, at det er trygt at flyve og de negative forslag om, at det er utrygt og farligt vil blive accepteret.

Det er derfor en stor fordel at arbejde med følelsesmæssige forandringer og ændringer i overbevisninger i hypnose, da du helt automatisk er mere modtagelig for positive forslag i hypnose.

Fysisk fornemmelse

Hypnose kan ikke mærkes, da det er en sindstilstand. Der er derfor ikke en bestemt fornemmelse i kroppen der fortæller dig at du er i hypnose. Du kan dog mærke det som vi laver i hypnosen. F.eks. afslapning og du bliver mere afslappet. Det er derfor ikke selve hypnosetilstanden du mærker, men mere effekten af det vi laver i hypnosen.

Søvn

Hypnose er ikke søvn. Du er vågen og bevidst med i hypnosen hele vejen. Laver du hypnose sammen med mig, vil du nogle gange opleve at jeg siger ordet ”SOV” til dig. Det betyder ikke at du skal sove, men at du bare skal slappe af, lige så meget som når du sover. Falder du i søvn i hypnosen, vil du gå ud af hypnosen. Du derfor indstille dig på, at være vågen når vi laver hypnose.

Huske eller ikke huske

I Hypnosen hos mig vil du huske det der sker, som du almindeligvis husker det du oplever.

Fri vilje

Du kan ikke hypnotiseres, hvis du ikke ønsker det. Du kan ikke hypnotiseres til at sige eller gøre noget du ikke ønsker.

Du har altid din frie vilje, det gælder både i og udenfor hypnosen.

Selvhypnose

Det er i virkeligheden dig selv der tager dig selv i hypnose. Det gør du ved at følge mine instruktioner. Derfor er alt hypnose i virkeligheden selvhypnose.

Samarbejde

For at tage dig selv i hypnose, skal du følge instruktionerne fra start til slut. Det er derfor et tæt samarbejde mellem dig og mig, hvor jeg giver instruktionerne og du følger dem. Det kan også beskrives som at være med på legen. Jeg giver instruktionerne og du følger dem og i det samarbejde vil forandringerne blive skabt.

Fare vild i hypnose

Du kan ikke fare vild i hypnose. Hvis du stopper med at følge instruktionerne, vil du stille og roligt gå ud af hypnosen og hvis du falder i søvn, vil du også gå ud af hypnosen.


Holdbarhed

Almindelig hypnose kan have en kort holdbarhed.

Hypnoseterapi kan skabe en vedvarende forandring. Ved Brande Hypnoseterapi arbejder jeg med hypnoseterapi/hypnoterapi.


Du er altid velkommen til at kontakte mig og få en uforpligtende snak om hvordan hypnose og hypnoterapi kan hjælpe dig.Hypnoseterapi/Hypnoterapi


Hypnoseterapi/hypnoterapi er brugen af hypnotiske teknikker, med intention om at bevæge dig imod sundhed og helhed. Almindelig hypnose kan ha en kort holdbarhed. Hypnoterapi kan skabe en vedvarende forandring


Hypnoterapiforløb

Når du starter et forløb, som kan være alt fra 1-7 sessioner. vil du opleve at forandringerne sker igennem forløbet. Hvornår i forløbet forandringerne sker, er individuelt. Derfor skal du se forløbet som en helhed som skal gennemføres fra start til slut. De positive forandringer vil forsætte med at vokse efter forløbet er afsluttet. 

Forandringer i hypnoterapi

Forandringen vil du opleve bevidst eller ubevidst. nogle gange er det omgivelserne der bemærker den positive ændring.

Du kan feks. helt ubevidst føle/tænke/handle anderledes uden du selv ligger mærke til det. Disse forandringer sker helt automatisk og du vil nødvendigvis ikke ligge mærke til det. Måske vil du opdage du har følt/tænkt/handlet helt anderledes end du plejer.

Hypnoseterapi/Hypnoterapi er et fantastisk behandlingsmetode til:


  • Lavt selvværd
  • Lav selvtillid
  • alle typber af spiseforstyrrelser 
  • Alle former for angst
  • Alle former for fobier 
  • Stress
  • Let Depression
  • Søvnbesvær
  • Vægttab
  • RygestopOmråderne er uendelige, så kontakt mig, hvis du har et emne/udfordring og hør hvordan jeg kan hjælpe dig.Forskning har påvist, at hjernen under hypnose har en lavere aktivitet i frontallapperne,hvor menneskets forståelse for sammenhæng, evne til kompleks problemløsning,kontrol af adfærd, dømmekraft etc. styres fra. Samtidig ses en øget aktivitet idet limbiske system, hvor indlært adfærd, tidligere erfaringer og følelser ergemt.
Denne ændring i hjerneaktiviteten tolkes som, at fokus flyttes fra det bevidstetil det ubevidste sind i hypnose.

Voresbevidste sind er kun en ganske lille del af vores hjerne (5-10%) og kan kunbearbejde 7 informationer på en gang.

Underbevidshedenkan bearbejde flere milioner informationer på samme tid og anslås til at fylde90-95% af hjernes kapacitet.

Det er også her vaner og blokeringer lejres, dadet underbevidste sind er ukritisk. Derfor kan årsagen til en fobi/angst,stress, overvægt osv. skabes i situationer, hvor vi overvældes af chok,stemninger, forvirring, eller hvor vi er for små til at forstå og reagere. I hypnosen kan sådanne uhensigtsmæssige tankemønstre og blokeringer bearbejdes og nye og sundere tanker, følelser og vaner etableres.